Những mẹo giúp nhân viên được là chính mình

Ở đây có nhiều loại người cùng thích nghi với môi trường làm việc.

Từ đó, thay đổi theo hướng chứng minh cho nhân viên thấy rằng tổ chức vẫn khuyến khích sự xung đột và bất đồng quan điểm ở một mức nhất định với mục đích xây dựng và phát triển.
– Con người tôi khi ở nhà hay khi ở công sở đều như nhau.

– Tôi cảm thấy khi được là chính mình nơi công sở.

– Chúng tôi (nhân viên) được khuyến khích thể hiện sự khác biệt của mình.

– Những nhân viên có suy nghĩ khác biệt so với số đông thường rất thành công ở đây.

– Nhân viên luôn được khuyến khích nuôi dưỡng và theo đuổi đam mê của mình, ngay cả khi điều đó dẫn đến xung đột.

– Ở đây có nhiều loại người cùng thích nghi với môi trường làm việc.

Theo Goffee và Jones, nếu nhân viên trả lời bất cứ câu hỏi nào trên đây với số điểm 1 – 2, các nhà quản lý cần phải quan tâm ngay để tìm hiểu nguyên nhân đằng sau đó.

Các tác giả cho rằng, nếu tổng số điểm nhỏ hơn 18 thì điều đó có nghĩa là tổ chức chưa thật sự đánh giá cao tính cá nhân của nhân viên. Nếu trường hợp này xảy ra thì doanh nghiệp cần phải làm gì?

Các giáo sư cho rằng thay đổi văn hóa của tổ chức là một việc đòi hỏi nhiều thời gian. Trước tiên, các nhà quản lý cần tìm hiểu điều gì thật sự khiến cho nhân viên cảm thấy họ đang bị “đánh mất bản thân” khi đến công sở. Từ đó, thay đổi theo hướng chứng minh cho nhân viên thấy rằng tổ chức vẫn khuyến khích sự xung đột và bất đồng quan điểm ở một mức nhất định với mục đích xây dựng và phát triển.

Ngoài ra, các tác giả khuyên, đôi khi doanh nghiệp cũng nên cân nhắc tuyển dụng nhân sự mới, những người sẵn sàng phát biểu ý kiến của riêng họ, để làm thay đổi dần văn hóa vốn có thể đã ăn sâu vào nhận thức và thói quen của các nhân viên hiện tại.

Related posts:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *